ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.127 din 18 decembrie 2003
privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.127 din 18 decembrie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.118/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 114/2004
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 931/23 dec. 2003
Functie activa:
Abrogă: O. nr.166/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor
Modifică: L. nr.72/2002 zootehniei (abrogata prin L. nr.32/2019)
abrogă art. 35 alin. (2) lit. a)
Trimitere la: O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
modifică art.3, art.4 alin.(3)
Aprobată cu modificări: L. nr.118/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor (abrogata prin O.U.G. nr.23/2010)
modifică art.3, art.7
Modificată: L. nr.215/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare
aprobă O.G. nr. 42/2004 si modifică art.3, art.4 alin. (3)
  L. nr.127/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
- aproba cu modificari si completari O.U.G. nr. 88/2004 si abroga art. 3
  O.U.G. nr.121/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor (abrogata prin O.U.G. nr.23/2010)
- modifică art. 1 lit. a), art. 4; introduce art. 21
Abrogată: O.U.G. nr.23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative


Luni, 06 februarie 2023, 22:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.