ORDONANȚĂ nr.92 din 24 decembrie 2003
privind Codul de procedură fiscală
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.G. nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  H.G. nr.73/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare a apei minerale naturale carbogazoase, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Minexfor" - S.A.
  H.G. nr.74/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Cariera Urviș Comprod" - S.R.L.
  H.G. nr.75/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare a căldurii din sistemul geotermal Beiuș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Transgex" - S.A
  H.G. nr.76/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Hercules" - S.A
  H.G. nr.77/2004 privind aprobarea unei licențe de dare în administrare a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale
  O. nr.278/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 937/2003 privind împuternicirea organelor de executare ale Autorității Navale Române de a duce la îndeplinire măsurile asigurătorii și de a efectua procedura de executare silită, în baza Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 79/2003
  H.G. nr.196/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "IFCONS" - S.A
  H.G. nr.197/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Moor Mineral" - S.R.L.
  H.G. nr.198/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș
  H.G. nr.189/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Soceram" - S.A.
  H.G. nr.190/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "T.C.I.F." - S.A.
  H.G. nr.191/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Pegrom Company" - S.R.L.
  H.G. nr.192/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Cominex Nemetalifere" - S.A.
  H.G. nr.195/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Nemetalifere Harghita" - S.A.
  H.G. nr.203/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "ROMACO" - S.A.
  H.G. nr.204/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Metaloterm" - S.R.L.
  H.G. nr.205/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A.
  H.G. nr.206/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad
  H.G. nr.201/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "CONAR" - S.A
  H.G. nr.202/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Cercon Arieșul" - S.A.
  H.G. nr.199/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Foradex" - S.A
  H.G. nr.193/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Trust Comin" - S.A.
  H.G. nr.194/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Oel Company" - S.R.L.
  H.G. nr.260/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială și Turism "Crișul" - S.A.
  H.G. nr.261/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "SCADT" - S.A.
  O. nr.338/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Metodologiei de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare
  O. nr.166/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea prin compensare a obligațiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
  H.G. nr.322/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Corint" - S.A.
  H.G. nr.323/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "A.E.P. Giurgiu Port" - S.A.
  H.G. nr.324/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Atlas" - S.A.
  H.G. nr.325/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea de Construcții Hidrotehnice "S.C.H." - S.A.
  H.G. nr.326/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Cărbunelui - S.A. Ploiești 2-3 327. - Hotărâre privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "AGECOM" - S.A.
  H.G. nr.329/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Construcții și Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
  H.G. nr.327/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "AGECOM" - S.A.
  H.G. nr.419/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "SEVERINA" - S.A.
  H.G. nr.420/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "MATCON" - S.A.
  H.G. nr.421/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Compania Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A.
  H.G. nr.423/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A.
  H.G. nr.487/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "CARB" - S.A.
  H.G. nr.488/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "LAFARGE AGREGATE BETOANE" - S.A.
  H.G. nr.484/2004 privind aprobarea Listei agenților economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută la art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum și a plafoanelor până la care se acordă ajutorul de stat
  O. nr.750/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată în cazul operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  H.G. nr.765/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Cărbunelui - S.A. Ploiești
  H.G. nr.766/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A
  H.G. nr.928/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A.
  H.G. nr.929/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A.
  H.G. nr.931/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A.
  O.U.G. nr.52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
  H.G. nr.1.039/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "DUPLEX" - S.A.
  H.G. nr.1.040/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea de Construcții "CCCF" - S.A. Deva
  H.G. nr.1.038/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Wienerberger - Sisteme de Cărămizi" - S.R.L.
  H.G. nr.1.049/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Mangalia" - S.A.
  O. nr.1.033/2004 al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale
  O. nr.491/2004 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind legitimațiile de inspecție fiscală (abrogat prin O. nr.709/2007)
  O. nr.279/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.526/2004 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
  H.G. nr.1.203/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Băița" - S.A
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
  H.G. nr.1.414/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Direcția Județeană a Drumurilor - R.A. Deva
  H.G. nr.1.416/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A
  H.G. nr.1.418/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "VIRCONDIRO" - S.R.L.
  H.G. nr.1.477/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A.
  O. nr.1.365/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală
  O. nr.1.377/2004 al ministrului finanțelor publice, ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății privind constituirea fondului de stimulare
  O. nr.623/2004 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind legitimațiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii și efectuează procedura de executare silită a creanțelor fiscale (abrogat prin O. nr.781/2007)
  O. nr.1.199/2004 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înființarea și autorizarea unităților farmaceutice, precum și a Condițiilor de organizare și funcționare a acestora (abrogat prin L. nr.266/2008)
  O. nr.635/2004 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind sigiliile aplicate în cadrul activității de inspecție fiscală (abrogat prin O. nr.1.133/2007)
  O. nr.636/2004 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind ordinul de serviciu permanent de inspecție fiscală
  H.G. nr.1.598/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Cema" - S.A.
  H.G. nr.1.592/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "PHOENIX" - S.A.
  H.G. nr.1.593/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Administrația Națională "Apele Române"
  H.G. nr.1.594/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Conar" - S.A.
  H.G. nr.1.595/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A
  H.G. nr.1.596/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Bega Upsom" - S.A
  O. nr.656/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de stingere a creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile supuse executării silite (abrogat prin O. nr.486/2007)
  H.G. nr.1.712/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "SUCPI" - S.A
  H.G. nr.1.713/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "ARGOS" - S.A
  H.G. nr.1.714/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "MESACONS" - S.A.
  H.G. nr.1.715/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială Turism "Arieșul" - S.A.
  H.G. nr.1.716/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "CONSMIN" - S.A.
  H.G. nr.1.717/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "CROSI" - S.A.
  H.G. nr.1.721/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Drumuri și Poduri" - S.A. Buzău
  O. nr.1.561/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală
  H.G. nr.1.819/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Apullum Cons" - S.A.
  H.G. nr.1.820/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A.
  H.G. nr.1.821/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Cominex Nemetalifere" - S.A.
  H.G. nr.2.164/2004 privind aprobarea Criteriilor și documentelor necesare pentru obținerea soluției fiscale individuale anticipate (abrogat prin H.G. nr.529/2007)
  H.G. nr.2.182/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "TIMCAVE CONSTRUCT" - S.A.
  H.G. nr.2.388/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Administrația Națională "Apele Române" - S.A.
  H.G. nr.2.389/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Marmosim" - S.A.
  H.G. nr.2.391/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "TCIND" - S.A.
  H.G. nr.2.413/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Cărbunelui - S.A. Ploiești
  H.G. nr.2.414/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "FINCOM CONSTRUCT" - S.R.L.
  H.G. nr.2.384/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Direcția Județeană a Drumurilor - R.A. Deva
  O. nr.1.899/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal
  H.G. nr.2.459/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "MARMOSIM" - S.A.
  O. nr.35/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe profit", 120 "Decont privind accizele" și 130 "Decont privind impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă"
  O. nr.39/2005 al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale
  O. nr.162/2005 al ministrului finanțelor publice privind Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.713/2004 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili
  H.G. nr.129/2005 privind transmiterea unor bunuri imobile în proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.165/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor (abrogat prin H.G. nr.1.552/2006)
  O. nr.334/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun și Atestatului pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor, în condițiile art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun (abrogat prin O. nr.2.556/2011)
  O. nr.343/2005 al ministrului finanțelor publice privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (abrogat prin O. nr.753/2006)
  O. nr.418/2005 al ministrului finanțelor publice privind unele precizări contabile aplicabile agenților economici
  O. nr.107/2005 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului Declarației privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate de origine agricolă și a Instrucțiunilor pentru întocmirea programului de lucru (abrogat prin O. nr.716/2008)
  O. nr.507/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 18 martie 2005 pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală
  Decizie nr.140/2005 pentru aprobarea modalităților unitare de aplicare a Procedurii de restituire a sumelor de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor, ale căror contribuții se colectează de către casele de asigurări de sănătate, pentru sumele restituite cu depășirea termenului legal
  O. nr.79/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit
  O. nr.516/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (abrogat prin O. nr.1.119/2006)
  O. nr.520/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată (abrogat prin O. nr.179/2007)
  O. nr.585/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale (abrogat prin O. nr.1.015/2014)
  O. nr.296/2005 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind înscrierea contribuabililor în evidența specială
  O. nr.864/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii privind regimul de declarare derogatoriu
  Decizie nr.187/EN/2005 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații pentru aprobarea formularelor necesare și a instrucțiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creanțelor bugetare ale Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, precum și a modelului legitimației de executor fiscal (abrogat prin Decizie nr.199/2010)
  O. nr.877/2005 al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale (abrogat prin O. nr.1.318/2008)
  O.U.G. nr.59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
  O. nr.967/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Metodologiei de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare
  O. nr.978/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
  H.G. nr.793/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România
  O. nr.221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.617/2007)
  O. nr.2.258/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi (abrogat prin O. nr.3.347/2011)
  O. nr.2.289/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită (abrogat prin O. nr.3.497/2015)
  O. nr.2.160/2010 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind soluționarea plângerilor prealabile formulate împotriva proceselor-verbale de control financiar încheiate în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii Financiare
  O.G. nr.24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
  O. nr.2.179/2010 al ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea Convenției privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenției de fidejusiune și a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN în numele și în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin
  O. nr.1.233/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 449/2008 pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum și a caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, utilizare și de păstrare ale acestora
  O.U.G. nr.82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  O. nr.2.491/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O. nr.209/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției pentru politici fiscale și bugetare locale
  O. nr.2.389/2010 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgență, a bunurilor de consum alimentar și a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii și/sau executorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogat succesiv prin O. nr.1.517/2017, O. nr.769/2017)
  O. nr.2.393/2010 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili
  O. nr.2.394/2010 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii la administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene
  O. nr.2.395/2010 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București
  O. nr.2.600/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 225 "Declarație privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise"
  O. nr.1475/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea unor instrucțiuni privind declararea și plata contribuțiilor individuale de asigurări sociale și de asigurări pentru șomaj prevăzute la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  O. nr.2.605/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  O. nr.2.730/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (abrogat prin O. nr.3.581/2013)
  O. nr.2.731/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii la administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București (abrogat prin O. nr.3.582/2013)
  O.U.G. nr.114/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
  O. nr.41/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea unor acte normative
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
  L. nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
  L. nr.286/2010 LEGEA bugetului de stat pe anul 2011
  L. nr.287/2010 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
  O. nr.13/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal" (abrogat prin O. nr.53/2012)
  O. nr.50/2011 al ministrului finanțelor publice pentru reglementarea modalității de plată și recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcții de demnitate publică, înalți funcționari publici, funcționari publici și personal contractual în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților aflate în subordinea acesteia
  O. nr.88/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanțelor la Fondul pentru mediu (abrogat prin O. nr.592/2017)
  O. nr.120/2011 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modalității de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional" și "Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional"
  O. nr.233/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O.U.G. nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
  O. nr.1.081/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative (abrogat prin O. nr.93/2014)
art. 228 alin. (2)
  H.G. nr.118/2011 privind aprobarea condițiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", precum și privind răspunderea în gestionarea informațiilor din declarație
  O.U.G. nr.17/2011 privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  H. nr.4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declarațiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepția celor pentru care este obligatorie auditarea
  O. nr.1.765/2011 al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale (abrogat prin O. nr.688/2013)
  O.U.G. nr.25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli și gestionarea fondurilor comunitare
  H.G. nr.248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate (abrogat prin L. nr.207/2015)
  O.U.G. nr.29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată (abrogata prin L. nr.207/2015)
  O. nr.1.801/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare
  O. nr.66/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a debitelor și creanțelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă și ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum și ai fondurilor de la bugetul de stat
  O. nr.1.967/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular (abrogat prin O. nr.521/2016)
  O. nr.1.873/2011 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011
  O. nr.1.977/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare (abrogat prin O. nr.700/2012)
  O. nr.1.925/2011 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.901/2010
  O. nr.1.984/2011 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA (abrogat prin O. nr.2.795/2011)
  O. nr.2.014/2011 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora
  O. nr.2.137/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogat prin O. nr.450/2013)
  O. nr.138/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia
  O. nr.144/2012 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declarațiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declarații rectificative
  O. nr.245/2012 al ministrului finanțelor publice privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a Regulamentului de organizare si funcționare a acestora (abrogat prin O. nr.220/2016)
  O. nr.208/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici în domeniul produselor accizabile
  H.G. nr.101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare
  O.U.G. nr.10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
  O. nr.479/2012 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012
  O. nr.507/2012 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare la nivelul Autorității Naționale a Vămilor a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 18:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.