HOTĂRĂRE nr.1.553 din 18 decembrie 2003
privind reevaluarea imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.553 din 18 decembrie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 21/12 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
art. 3 alin. (2) lit. a) si art. 10 lit. a)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale
  H.G. nr.424/2001 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
  L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
  O. nr.2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului (abrogat prin O. nr.1.753/2004)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe (abrogat prin H.G. nr.276/2013)
- abrogă art.6


Duminică, 14 aprilie 2024, 07:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.