ORDIN nr.1.069 din 18 decembrie 2003
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfășurarea activităților specifice de gospodărire a apelor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.069 din 18 decembrie 2003
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Publicare: M.Of. nr. 44/20 ian. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
art.9 alin.(2)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.107/1996 Legea apelor
  H.G. nr.472/2000 privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă
  H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
  O.U.G. nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
  O. nr.1.146/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referință pentru clasificarea calității apelor de suprafață (abrogat prin O. nr.161/2006)
  L. nr.404/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"


Vineri, 19 iulie 2024, 02:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.