ORDIN nr.1.225/5031 din 2003
al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.225 din 24 decembrie 2003
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr.5031 din 26 septembrie 2003
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 49/20 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică (abrogata prin L. nr.254/2010)
  O.G. nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
art.6 alin.(1)
  O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
art.5 alin.(3) lit.b)
  H.G. nr.1.198/2002 privind aprobarea Normelor de igienă a produselor alimentare
art.46 alin.(7)
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.1.225/2003 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă (abrogat prin O. nr.2.209/2022)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.232/2004 al ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării privind modificarea și completarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003 (abrogat prin O. nr.2.209/2022)

- la 6 sep. 2004
  O. nr.581/2013 al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale privind modificarea și completarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003 (abrogat prin O. nr.2.209/2022)
Abrogat: O. nr.2.209/2022 al ministrului sănătătii si al ministrului educatiei privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă


Marți, 26 septembrie 2023, 05:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.