ORDIN nr.1.827 din 22 decembrie 2003
al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea unor reglementări în domeniul contabilității
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.827 din 22 decembrie 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 53/22 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art.38 alin.(2)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.784/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, au obligația să întocmească situații financiare anuale
Modifică: O. nr.772/2000 al ministrului finanțelor de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  O. nr.94/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
- începând cu exercitiul financiar al anului 2005
  O. nr.306/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
- începând cu exercitiul financiar al anului 2005
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  H.G. nr.627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de catre agentii economici și alti contribuabili
  O. nr.772/2000 al ministrului finanțelor de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  O. nr.94/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  O. nr.306/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  H.G. nr.1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.775/2004 al ministrului finanțelor publice privind unele reglementări în domeniul contabilității
Abrogat: O. nr.1.752/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene


Sâmbătă, 02 decembrie 2023, 01:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.