HOTĂRÂRE nr.13 din 8 ianuarie 2004
privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.13 din 8 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 56/23 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
art.141 alin.(1)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.846/1992 privind infiintarea Institutului National de Expertiza Medicala și Recuperare a Capacitatii de Munca prin reorganizarea actualului Institut de Expertiza Medicala și Recuperare a Capacitatii de Munca
  H.G. nr.771/2003 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale
Trimitere la: L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.742/2004 pentru modificarea anexei nr. 2 la Statutul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 (abrogat prin H.G. nr.118/2012)
înlocuiește anexa nr. 2
  H.G. nr.1.229/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă
abrogă cap. IV "Structura organizatorică, organele de conducere și atribuțiile INEMRCM", cuprinzând art. 18-21, din Statutul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale
  O.U.G. nr.91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
- suplimentează nr. maxim de posturi
  H.G. nr.73/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale (abrogat prin H.G. nr.118/2012)
- modifică și completează anexa
dispune republicarea
  H.G. nr.227/2009 pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 (abrogat prin H.G. nr.118/2012)
- modifică art. 8, art. 9, art. 12 lit. l) și art. 22 alin. (1); introduce litera l1 la art. 12; abrogă art. 16; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.662/2010 privind unele măsuri organizatorice și funcționale pentru Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenția Națională pentru Prestații Sociale și Inspecția Muncii
- modifică și completează anexa
dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 10:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.