ORDIN nr.4 din 19 ianuarie 2004
al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2004

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.4 din 19 ianuarie 2004
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Publicare: M.Of. nr. 66/27 ian. 2004
Rectificare: M.Of. nr. 117/10 feb. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice și termice (abrogat prin H.G. nr.540/2004)
  O.G. nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat (abrogata prin L. nr.325/2006)
art. 11 alin. (2)
  L. nr.318/2003 LEGEA energiei electrice (abrogata prin L. nr.13/2007)
art. 8 alin. (1) si (2)
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.3/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizațiilor și licențelor, precum și a contribuțiilor agenților economici pe anul 2003
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 117/10 feb. 2004
Încetare aplicabilitate: O. nr.1/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2005


Joi, 18 aprilie 2024, 00:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.