ORDIN nr.49 din 14 ianuarie 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.49 din 14 ianuarie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 66/27 ian. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
art. 54 pct. 2 lit.c)
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului
  H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
  O. nr.370/2003 al ministrului apelor și protecției mediului privind activitățile și sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu (abrogat prin O. nr.1.109/2007)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.344/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură


Miercuri, 22 martie 2023, 23:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.