ORDIN nr.137 din 19 ianuarie 2004
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului etic al funcționarului public din administrația fiscală, care își desfășoară activitatea în domeniul asistenței contribuabililor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.137 din 19 ianuarie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 66/27 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  O.U.G. nr.13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  L. nr.506/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public


Duminică, 02 aprilie 2023, 14:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.