ORDIN nr.26 din 20 ianuarie 2004
al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București și pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificative pe anul 2003 ale unor institute naționale de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.26 din 20 ianuarie 2004
Emitent: Ministerul Economiei și Comerțului
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 74/29 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003


Joi, 01 decembrie 2022, 02:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.