ORDIN nr.336 din 15 decembrie 2003
al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Prescripției tehnice PT C 11-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice"

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.336 din 15 decembrie 2003
Emitent: Ministerul Economiei și Comerțului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 75/29 ian. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.364/2004 al ministrului economiei și comerțului pentru completarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 336/2003 (abrogat prin O. nr.1.007/2010)
  O. nr.471/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT C 11-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice", aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 336/2003 (abrogat prin O. nr.1.007/2010)
Abrogat: O. nr.1.007/2010 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT A1-2010 "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW", PT C2-2010 "Arzătoare cu combustibili gazoși și lichizi" și PT C11-2010 "Sisteme de automatizare aferente centralelor termice și instalații de ardere aferente cazanelor"
- la data de 22 aug. 2010


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 17:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.