ORDONANȚĂ nr.9 din 22 ianuarie 2004
privind unele contracte de garanție financiară
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.9 din 22 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.222/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 183/2004
În vigoare: va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 78/30 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art. 1 pct. II. 8
Functie activa:
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
  O. nr.875/2001 al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al vicepreședintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată (abrogat prin O. nr.1.408/2005)
  O.U.G. nr.26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (abrogata prin L. nr.297/2004)
  O.U.G. nr.27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate (abrogata prin L. nr.297/2004)
  O.U.G. nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
  O. nr.395/2002 al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind aprobarea Procedurilor de lucru în aplicarea Ordinului ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată
  L. nr.512/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate (abrogata prin L. nr.297/2004)
  L. nr.513/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (abrogata prin L. nr.297/2004)
  L. nr.525/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.222/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
modifică art.2 alin.(1) lit.a), art.3 lit.c) pct.1, 3, 4 si 6, art.4, art.5 alin.(2), art.6 alin.(4) si (7), art.7, art.12 alin.(1) lit.b), art.12 alin.(2) partea introductiva; introduce alin.(8) la art.6; abrogă art.5 alin.(3)
Modificată: L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 5 alin. (2)
  O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
- modifică art. 2 alin. (1) lit. a), e), f), k) și q), art. 3 lit. c), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) lit. b), art. 6 alin. (6)-(8); introduce lit. g1) la art. 2 alin. (1), alin. (21) la art. 4, alin. (5) la art. 5, art. 91, alin. (2) la art. 14; abrogă art. 7 alin. (6)
  L. nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
- modifică art. 14 alin. (2); introduce alin. (11) la art. 14


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.