ORDIN nr.368 din 19 decembrie 2003
al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 5-2003, ediția 1, "Autorizarea laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive la instalațiile mecanice sub presiune și la instalațiile de ridicat"

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.368 din 19 decembrie 2003
Emitent: Ministerul Economiei și Comerțului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 86/30 ian. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.474/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT CR 5-2003, ediția 1, "Autorizarea laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive la instalațiile mecanice sub presiune și la instalațiile de ridicat", aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 368/2003 (abrogat prin O. nr.442/2010)
Abrogat: O. nr.442/2010 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT CR 6-2010 "Autorizarea personalului și a laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive și evaluarea capabilității tehnice a laboratoarelor care efectuează examinări distructive", PT CR 7-2010 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru oțel, aluminiu și aliaje de aluminiu pentru polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)" și PT CR 9-2010 "Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalații sub presiune și la instalații de ridicat, în oțel, aluminiu, aliaje de aluminiu și polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)"


Miercuri, 27 septembrie 2023, 19:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.