ORDIN nr.72 din 23 ianuarie 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru contingentarea consumului și producției de substanțe care epuizează stratul de ozon în anul 2004

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.72 din 23 ianuarie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 86/30 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.84/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, și la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, și pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990
art.2 si 5
  O. nr.506/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor de import și export cu substante, produse și echipamente inscrise in anexele Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon
  O.G. nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
art.3 alin.(1) lit.i)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.84/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, și la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, și pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990
Functie pasiva:
Abrogat: L. nr.265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidentă asupra înregistrării în registrul comertului
odata cu:
L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului


Marți, 16 aprilie 2024, 03:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.