ORDONANȚĂ nr.29 din 29 ianuarie 2004
pentru reglementarea unor măsuri financiare
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.29 din 29 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.116/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 96/2004
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 90/31 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art.1 pct.II.3
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.189/2000 privind stingerea unor obligații bugetare
totodata, abrogă:
L. nr.499/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2000 privind stingerea unor obligații bugetare
Modifică: O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
modifică art.2 alin.(1) lit.a) si h)
  O.U.G. nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.
modifică art.7 alin.(1)
  O.U.G. nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar (abrogata prin O.U.G. nr.79/2008)
introduce art.111
dispune republicarea
  O.G. nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogata prin O.G. nr.39/2015)
modifică art.14 alin.(2), introduce alin.(11) la art.8
dispune republicarea
  O.G. nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
modifică art.45 alin.(1), art.69, art.82 alin.(1); introduce alin.(4) la art.30, alin.(2), (3), (4) si (5) la art.47
dispune republicarea
Trimitere la: L. nr.30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare (abrogata prin O.U.G. nr.94/2011)
  L. nr.76/1993 pentru ratificarea Constitutiei și a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
  H.G. nr.348/1995 privind garantarea unui credit extern pentru achizitionarea de aparatura medicala necesara Spitalului Elias și Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Bucuresti din subordinea Ministerului Apararii Nationale
  L. nr.81/1999 Legea datoriei publice (abrogata prin L. nr.313/2004)
  O.U.G. nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (abrogata prin O.U.G. nr.26/2005)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.116/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
modifică art. I, art. III, art. IV, art.VIII, art.X; introduce art. XIII1
Modificată: L. nr.174/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
abrogă art. IV alin. (1) - (5)
  O.U.G. nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
introduce alin. (9) la art. IV
  L. nr.358/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
aprobă O.U.G. nr. 37/2004
  O.U.G. nr.26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
abrogă art. X
  O.G. nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică corespunzător art. IV alin. (8)
  O.U.G. nr.45/2007 privind completarea art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
- introduce alin. (81) la art. IV
  O.U.G. nr.139/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea organizării Agenției Naționale pentru Prestații Sociale
- introduce lit. h) la art. IV alin. (81)
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- abrogă art. IV


Joi, 30 martie 2023, 23:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.