ORDONANȚĂ nr.36 din 29 ianuarie 2004
pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.36 din 29 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.191/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 100/2004
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 90/31 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art.1 pct.II.10
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
abrogă art. 41 alin. (2) lit b)
  O.U.G. nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (abrogata prin O.U.G. nr.23/2004)
elimină abrogărea efectuata prin L. nr. 137/2002 (art.1 alin. (2))
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
modifică art.2, art.12 alin.(8), art.14, titlul sectiunii a 3-a din Capitolul II, art.16 alin.(1) si alin.(12), art.16 alin.(5) lit.c), art.18 alin.(1), art.22, art.23, art.24, art.401, art.41 alin.(2), art.471, art.472, art.56; introduce lit.k) si l) la art.3, art.51, alin.(3) si (4) la art.10, alin.(51) la art.12, alin.(4) la art.15, art.181
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
  O.G. nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.G. nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
  O.U.G. nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.191/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
modifică art. I


Vineri, 02 decembrie 2022, 09:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.