ORDIN nr.87 din 29 ianuarie 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.87 din 29 ianuarie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Publicare: M.Of. nr. 103/3 feb. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale
art.18
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii (abrogata prin L. nr.19/2011)
  O.U.G. nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
  O.U.G. nr.108/2001 privind exploatațiile agricole (abrogata prin L. nr.37/2015)
  O. nr.102/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea listei cuprinzând localitățile din zona montană din care vor face parte beneficiarii sprijinului ce se acordă producătorilor de lapte și ai sprijinului ce se acordă producătorilor agricoli pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale, pentru anul 2002
  O. nr.658/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor tehnice de calitate privind ouăle de viermi de mătase comerciale și gogoșile de viermi de mătase crude, din specia Bombyx mori
  H.G. nr.1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.242/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale
  O. nr.358/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.497/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.672/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.764/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.904/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale, cu modificările și completările ulterioare


Vineri, 03 februarie 2023, 11:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.