HOTĂRÂRE nr.62 din 22 ianuarie 2004
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Sibiu

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.62 din 22 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 108/5 feb. 2004
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale


Joi, 23 mai 2024, 05:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.