HOTĂRÂRE nr.704 din 14 decembrie 1993
pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr.82/1991
Fisa actului

Descriptori:

Administrația publică locală
organizarea și conducerea contabilității
H.G. nr.704/1993
L. nr.82/1991

Agenți economici
armonizare reglementări contabile cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele de Contabilitate Internaționale
L. nr.82/1991
O. nr.94/2001   (M.F.P.)
H.G. nr.704/1993

contabilitate
operațiuni privind constituirea și utilizarea Fondului național de solidaritate (timbru social)
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.118/1999
O. nr.1.229/1999   (M.F.)
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.743/2000
O.U.G. nr.60/2001

Ajutor de stat
operațiuni, reflectare în contabilitate
H.G. nr.704/1993
L. nr.143/1999
O. nr.504/2000   (M.F.)
vezi:  Calamități naturale

Asigurări sociale de stat
contribuție
reflectare în contabilitate a unor operațiuni
O. nr.314/1999   (M.F.)
H.G. nr.704/1993

Asociații
persoane juridice fără scop lucrativ, plan de conturi și norme metodologice de utilizare a acestuia, aplicare
L. nr.82/1991
O. nr.1.591/1998   (M.F.)
H.G. nr.704/1993

Audit financiar
auditarea conturilor consolidate
L. nr.82/1991
O. nr.772/2000   (M.F.)
H.G. nr.704/1993
O.U.G. nr.75/1999

Bunuri
culturale
evidență, gestiune, inventariere, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

Case memoriale
bunuri culturale, evidență gestiune, inventariere, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)
vezi:  Ministerul Culturii și Cultelor

Centre de cultură
bunuri culturale, evidență, gestiune, inventariere, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

Colecții publice
de bunuri culturale, evidență, gestiune, inventariere, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

Consilii județene și al municipiului București
contabilitate, reflectare
H.G. nr.704/1993
O. nr.460/2000   (M.F.)

Contabilitate
bilanț contabil, modele, verificare și certificare
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993

consilii județene și consiliul general al municipiului București, încasări din cotele defalcate din impozitul pe venit, echilibrare buget
H.G. nr.704/1993
O. nr.460/2000   (M.F.)

consolidare conturi, norme, aplicare de către societățile comerciale, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.772/2000   (M.F.)

înregistrare operațiuni privind constituirea și utilizarea Fondului național de solidaritate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, unitățile sale teritoriale și agenți economici
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.118/1999
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.743/2000
O. nr.1.229/1999   (M.F.)

plan de conturi și norme metodologice de utilizare a acestuia de către persoane juridice fără scop lucrativ
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.591/1998   (M.F.)

reflectare în contabilitate a principalelor operațiuni privind
operațiuni, contribuții pentru asigurările sociale de stat
L. nr.19/2000
H.G. nr.704/1993
O. nr.314/1999   (M.F.)

premierea și utilizarea fondurilor din contribuția financiară a Comunității Europene și a fondurilor de cofinanțare aferente, precizări
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.63/1999
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.1.011/1999    [aprobare]
O. nr.875/2000   (M.F.)

Cultură
bunuri culturale, evidență, gestionare, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

Fondul național de solidaritate
contabilitate, înregistrare operațiuni, constituire și utilizare
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.118/1999
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.743/2000
O. nr.1.229/1999   (M.F.)

Fondul special al drumurilor publice
constituire, utilizare, sancțiuni
L. nr.82/1991
L. nr.72/1996
L. nr.118/1996
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.487/1996   (M.F.)
O. nr.313/1997   (M.Tr.)

Fundații
persoane juridice fără scop lucrativ, plan de conturi și norme metodologice de utilizare a acestora, aplicare
L. nr.82/1991
O.G. nr.26/2000
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.591/1998   (M.F.)

Instituții publice
de interes local, finanțare, condiții, contabilitate
L. nr.189/1998
H.G. nr.704/1993
O. nr.460/2000   (M.F.)

deținătoare de bunuri culturale, evidență, gestiune, inventariere, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

Inventar, inventariere
bunuri
culturale deținute de instituții publice, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
și unitățile sale teritoriale, contabilitate, operațiuni privind timbru social colectat
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.118/1999
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.743/2000
O. nr.1.229/1999   (M.F.)

Muzee
bunuri culturale, evidență, gestionare, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

Organizații cu caracter obștesc
persoane juridice, fără scop lucrativ, plan de conturi și norme metodologice de utilizare a acestora, aplicare
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.591/1998   (M.F.)

Partide politice
persoane juridice fără scop lucrativ, plan de conturi, norme metodologice, utilizare
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.591/1998   (M.F.)

Plan de conturi
și norme metodologice, utilizare de către persoane juridice fără scop lucrativ
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.591/1998   (M.F.)

Proprietar
bunuri culturale, revendicare, retrocedare din gestiunea instituțiilor publice, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2.035/2000   (M.C.P.N.)

Redevențe
petroliere, acord petrolier
L. nr.82/1991
L. nr.134/1995
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.41/1998   (A.N.R.M.)

Regii autonome
buget de venituri și cheltuieli, întocmire, Norme metodologice
L. nr.15/1990
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.616/2000   (M.F.)

contabilitate
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993

Sindicate
organizații, plan de conturi și norme metodologice de utilizare a acestuia, aplicare
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.591/1998   (M.F.)

Societăți bancare -bănci (exclusiv române)
închiderea exercițiului financiar contabil, reflectare în contabilitate
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.61/2001
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.909/1997
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)

Societăți comerciale (exclusiv române)
contabilitate, organizare
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993

emitente de valori mobiliare, verificare și certificare situații financiare
L. nr.82/1991
L. nr.52/1994
H.G. nr.704/1993
O. nr.10/2000   (C.N.V.M.)

Timbru
social, înregistrare în contabilitate, criterii, condiții
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.118/1999
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.229/1999   (M.F.)

Valută
contabilitate, operațiuni în lei și valută
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.104/1997
H.G. nr.155/1997
O. nr.1.670/1997   (M.F.)

diferențe de curs valutar, reflectare în contabilitate
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.670/1997   (M.F.)


Sâmbătă, 25 mai 2024, 13:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.