HOTĂRÂRE nr.704 din 14 decembrie 1993
pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr.82/1991
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.870/2002 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind sumele primite și utilizate din contribuția financiară nerambursabilă a Comunității Europene și cofinanțarea de la bugetul de stat privind programul SAPARD
  H.G. nr.898/2002 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine și cariere, etapa a VI-a
  O. nr.705/2003 al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate (abrogat prin O. nr.1.752/2005)


Sâmbătă, 25 mai 2024, 15:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.