REGULAMENT nr.1 din 30 ianuarie 2004
privind efectuarea operațiunilor valutare
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.1 din 30 ianuarie 2004
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 117/10 feb. 2004
Temei legal:
  L. nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României (abrogata prin L. nr.312/2004)
art. 11, art.50
Functie activa:
Abrogă: R. nr.3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
  C. nr.7/1998 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare
  C. nr.25/1998 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare
  C. nr.22/1999 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, modificat prin circularele Băncii Naționale a României nr.7/1998 și nr.25/1998
  C. nr.26/1999 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare
  C. nr.34/1999 pentru modificarea Regulamentului nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare
  C. nr.33/2000 privind modificarea unor prevederi din Normele privind funcționarea pieței valutare N.R.V.1 la Regulamentul nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările ulterioare
  C. nr.26/2001 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare
  C. nr.37/2002 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare, și a Circularei Băncii Naționale a României nr. 22/1999
  C. nr.5/2003 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare
  C. nr.31/2003 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare
  C. nr.39/2003 privind modificarea și completarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 26/2001 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României (abrogata prin L. nr.312/2004)
Functie pasiva:
Modificat: C. nr.7/2004 pentru completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operațiunilor valutare (abrogat succesiv prin R. nr.4/2005, R. nr.6/2010)
  C. nr.9/2005 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu completările ulterioare (abrogat succesiv prin R. nr.4/2005, R. nr.6/2010)
Abrogat: R. nr.4/2005 privind regimul valutar


Vineri, 01 martie 2024, 19:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.