HOTĂRÂRE nr.100 din 29 ianuarie 2004
privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.100 din 29 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 126/12 feb. 2004 text
Rectificare: M.Of. nr. 174/1 mar. 2004 text
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art.40 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.733/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
Trimitere la: L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
  O.G. nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
  L. nr.87/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.1.073/2001 privind organizarea și funcționarea Institutului Român de Studii Internaționale "Nicolae Titulescu" (abrogat prin H.G. nr.880/2005)
  H.G. nr.99/2002 privind organizarea și funcționarea Academiei Diplomatice (abrogat prin H.G. nr.880/2005)
  H.G. nr.868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
  H.G. nr.1.149/2003 privind participarea României la Expoziția Mondială EXPO 2005 "Înțelepciunea Naturii" Aichi, Japonia
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 174/1 mar. 2004 text
Modificat: H.G. nr.796/2004 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
modifică art.5 alin.(1), art.7 alin.(2), anexa nr.1;
  H.G. nr.1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.1.211/2004 privind deschiderea Consulatului General al României la Rostov pe Don, Federația Rusă
majoreaza corespunzator nr. maxim de posturi
  H.G. nr.1.372/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 167/2003 privind structura și încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană (abrogat prin H.G. nr.604/2015)
suplimenteaza nr. de posturi pentru serviciul extern al M.A.E. prevazut la art. 12 alin. (2)
  H.G. nr.1.535/2004 privind deschiderea consulatelor generale ale României la Vrsac, Serbia și Muntenegru, Sevilla, Regatul Spaniei, și a agențiilor consulare la Trieste și Torino, Republica Italiană
suplimenteaza schema externa de personal
  H.G. nr.1.765/2004 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
înlocuiește anexa nr.1
  O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.425/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- modifica art. 2 pct. 10, art. 2 pct. 20, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (3), art. 12 alin. (2), art. 14 alin. (3), art. 15, art. 16, anexa nr. 2; introduce pct. 41 si 42 la art. 2, lit. e) la pct. 19 al art. 2, alin. (3) la art. 3, art. 81, alin. (11) la art. 12, art. 171; abroga art. 18; înlocuieste anexa nr. 1; înlocuieste, în tot cuprinsul hotarârii, sintagma ''atributii în domeniul relatiilor economice si comerciale'' cu sintagma "atributii de expansiune economica''
  H.G. nr.716/2005 privind unele măsuri referitoare la funcționarea Biroului consilierului economic din cadrul misiunilor diplomatice ale României
abrogă art.20
  H.G. nr.177/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- modifică art. 9 alin. (3), art. 12 alin. (2), anexa nr. 1
  H.G. nr.636/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- modifică art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (3), art. 12 alin. (2), art. 19; abrogă art. 7; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.1.162/2006 privind suplimentarea numărului de posturi din serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- majorează nr. de posturi prevăzut la art. 12 alin. (2)
  H.G. nr.1.651/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- art. 5 alin.(1); înlocuiește anexa nr.1
  H.G. nr.106/2007 privind suplimentarea numărului de posturi cu atribuții consulare prevăzut în serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- majorează nr. maxim de posturi prevăzut pentru M.A.E.
  H.G. nr.220/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- modifică art.5 alin.(1), art.9 alin.(3), art.12 alin.(2); introduce alin.(4) la art.5; înlocuiește anexa nr.1
  H.G. nr.490/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- modifică art. 2 pct. 17, art. 5 alin. (1) și (3), art. 9 alin. (1) și (3); abrogă art. 5 alin. (4); înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.624/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 331/1991 privind funcționarea Redacției Publicațiilor pentru Străinătate (abrogat prin H.G. nr.1.423/2009)
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.1.223/2007 privind aprobarea redistribuirii unui număr de 6 consilieri pentru afaceri europene din cadrul Oficiului Român pentru Adopții "n cadrul Ministerului Afacerilor Externe
- majorează nr. maxim de posturi prev. la art.12 alin. (2)
  H.G. nr.1.388/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- modifică art. 5 alin. (1); înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.214/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.573/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- modifică art. 2 pct. 41 și 20, art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (3), art. 12 alin. (2), art.15 alin. (1); abrogă art. 2 pct. 19; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.882/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- modifică art.9 alin. (3), art. 12 alin. (2); înlocuiește anexa nr.1
  H.G. nr.10/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- modifică art. 5 alin.(1) și (3), art. 8 alin.(1), art. 9 alin.(3), art. 11 alin.(1); introduce art. 71, alin.(11) la art.9; înlocuiește anexa nr.1
  H.G. nr.745/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.1.423/2009 privind reorganizarea instituțiilor publice din subordinea Ministerului Afacerilor Externe
- modifică art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (3); introduce pct. 221 și 222 la art. 2; abrogă art. 17; înlocuiește anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.764/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- modifică art. 2 pct. 10, art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (3), art. 12 alin. (2); înlocuiește anexa nr. 1
Abrogat: H.G. nr.1.040/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe


Luni, 11 decembrie 2023, 17:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.