ORDIN nr.62 din 19 ianuarie 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate pentru producerea și comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic și a produselor pe bază de lapte

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.62 din 19 ianuarie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 127/12 feb. 2004
Temei legal:
  L. nr.60/1974 Legea sanitară veterinara (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
art.31 alin. (1)
  O. nr.389/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate pentru producerea și comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic și a produselor pe bază de lapte (abrogat prin O. nr.240/2006)
  O. nr.1.106/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea Programului de acțiuni pentru îmbunătățirea calității și salubrității laptelui materie primă
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.12/2004 al președintelui Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate pentru producerea și comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic și a produselor pe bază de lapte, cu modificările și completările ulterioare


Marți, 16 iulie 2024, 14:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.