ORDIN nr.24/229 din 2004
al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 25 și 26 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.24 din 19 ianuarie 2004
Emitent: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Numar/data: Ordin nr.229 din 2 februarie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 128/12 feb. 2004
Temei legal:
  L. nr.519/2003 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
art.27
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
  L. nr.201/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
  O. nr.1.235/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
  O.U.G. nr.107/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
  O. nr.1.644/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secțiunii a 5-a din cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitățile de declarare și colectare a creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale
  L. nr.519/2003 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.27/2019 al ministrului muncii si justiției sociale privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor


Joi, 30 martie 2023, 23:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.