ORDIN nr.44 din 9 ianuarie 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calității apelor pentru substanțe prioritare/prioritar periculoase
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.44 din 9 ianuarie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
În vigoare: Prezentul ordin va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 154/23 feb. 2004
Temei legal:
  L. nr.107/1996 Legea apelor
art.110
  H.G. nr.472/2000 privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă
art.6
  H.G. nr.118/2002 privind aprobarea Programului de acțiune pentru reducerea poluării mediului acvatic și a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanțe periculoase (abrogat prin H.G. nr.351/2005)
art.5 alin.(1)
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.118/2002 privind aprobarea Programului de acțiune pentru reducerea poluării mediului acvatic și a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanțe periculoase (abrogat prin H.G. nr.351/2005)
  O. nr.370/2003 al ministrului apelor și protecției mediului privind activitățile și sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu (abrogat prin O. nr.1.109/2007)
  O. nr.501/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului inițial al surselor de poluare pentru mediul acvatic și apele subterane


Joi, 09 februarie 2023, 10:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.