HOTĂRÂRE nr.115 din 5 februarie 2004
privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.115 din 5 februarie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 166/26 feb. 2004
Temei legal:
  L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
art.69 si art.70
  L. nr.90/1996 Legea protecției muncii (abrogata prin L. nr.319/2006)
art.5 alin.(1)
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
art.5 alin.(2)
Functie activa:
Modifică: O. nr.388/1996 privind aprobarea Normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii protectiei muncii nr.90/1996
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.809/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.305/2017)
- modifică art. 4, art. 11, art. 12, art. 14, art. 24 alin. (2), art. 25 alin. (2), art. 29 lit. a), art. 33 alin. (3), art. 40, art. 41 partea introductivă, art. 41 lit. g), art. 43, art. 48, anexele nr. 2 și 4
dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului
- la 21 apr. 2018


Joi, 01 decembrie 2022, 18:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.