ORDIN nr.70 din 20 februarie 2004
al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. București și Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.70 din 20 februarie 2004
Emitent: Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Publicare: M.Of. nr. 177/2 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare


Marți, 06 decembrie 2022, 10:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.