ORDIN nr.303 din 17 februarie 2004
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa de valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.303 din 17 februarie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 183/3 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
art.143 alin.(1) lit.i)si j) si alin.(2), art.149 alin.(9)
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor (abrogat prin L. nr.449/2003)
  H.G. nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara și contabila și a normelor metodologice privind intocmirea și utilizarea acestora (abrogat prin H.G. nr.105/2009)
  O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  O. nr.816/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și a personalului acestora (abrogat prin O. nr.1.395/2003)
  O. nr.1.395/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și a personalului acestora
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O. nr.303/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa de valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin O. nr.1.898/2004)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1.898/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Joi, 20 iunie 2024, 01:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.