LEGE nr.23 din 3 martie 2004
pentru modificarea și completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.23 din 3 martie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 49/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 187/3 mar. 2004
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.374/1999 privind asigurarea condițiilor de implementare a prevederilor Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) și a Programului de dezvoltare instituțională a sectorului privat (PIBL)
sintagma "aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuiește cu sintagma "Cancelaria Primului-Ministru"
  H.G. nr.328/2001 privind înființarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru integrarea României în NATO
sintagma "aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuiește cu sintagma "Cancelaria Primului-Ministru"
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art.2, art.3 alin.(2), art.15 lit.c), art.20, art.21, art.22 alin.(4); introduce alin.(2) la art.37, alin.(4) la art.53
dispune republicarea
  H.G. nr.705/2002 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS (abrogat prin H.G. nr.1.217/2006)
sintagma "aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuiește cu sintagma "Cancelaria Primului-Ministru"
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
sintagma "aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuiește cu sintagma "Cancelaria Primului-Ministru"
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
sintagma "aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuiește cu sintagma "Cancelaria Primului-Ministru"
  H.G. nr.746/2003 privind organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.404/2004)
sintagma "aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuiește cu sintagma "Cancelaria Primului-Ministru"
Trimitere la: L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.90/2004 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
Abrogată: O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
odata cu:
L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor


Joi, 30 noiembrie 2023, 06:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.