HOTĂRÂRE nr.228 din 20 februarie 2004
privind controlul introducerii în țară a deșeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecționării active și a tranzitului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.228 din 20 februarie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 189/4 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
art.23
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
art.29
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.340/1992 privind regimul de import al deseurilor și reziduurilor de orice natura, precum și al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei și pentru mediul inconjurator
totodata, abrogă:
H.G. nr.437/1992 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.340/1992 privind regimul de import al deseurilor și reziduurilor de orice natura, precum și al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei și pentru mediul inconjurator
H.G. nr.145/1995 pentru completarea Hotararii Guvernului nr.340/1992 și stabilirea unor exceptii de la prevederile acestei hotarari
H.G. nr.9/2002 pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.340/1992 privind regimul de import al deșeurilor și reziduurilor de orice natură, precum și al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător
  H.G. nr.383/2000 pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.340/1992 privind regimul de import al deșeurilor și reziduurilor de orice natură, precum și al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător
Trimitere la: L. nr.6/1991 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase și al eliminarii acestora
  L. nr.141/1997 privind Codul vamal al României (abrogata prin L. nr.86/2006)
  L. nr.100/1998 privind asistența de sănătate publică (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  O.U.G. nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (abrogata prin L. nr.211/2011)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  H.G. nr.743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (abrogat prin H.G. nr.168/2005)
  L. nr.608/2003 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.514/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 228/2004 privind controlul introducerii în țară a deșeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecționării active și a tranzitului
Abrogat: H.G. nr.895/2006 pentru aplicarea de la data aderării României la Uniunea Europeană a Regulamentului Consiliului nr. 259/93/CEE privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în, înspre și dinspre Comunitatea Europeană, adoptat la 1 februarie 1993


Luni, 05 decembrie 2022, 07:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.