ORDIN nr.65/141 din 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire a cadastrului amenajărilor de îmbunătățiri funciare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.65 din 20 ianuarie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Numar/data: Ordin nr.141 din 18 februarie 2004
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
În vigoare: Intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii.
Publicare: M.Of. nr. 190/4 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
  L. nr.440/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare"-S.A.prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare
  O.U.G. nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor (abrogata prin O.U.G. nr.30/2007)
art.9 alin. (4)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  H.G. nr.834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
  H.G. nr.611/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr.84/1996 (abrogat prin L. nr.138/2004)
  L. nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  O.G. nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului


Marți, 23 iulie 2024, 11:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.