HOTĂRÂRE nr.233 din 20 februarie 2004
privind declararea ca abrogate a unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.233 din 20 februarie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 191/4 mar. 2004
Rectificare: M.Of. nr. 338/19 apr. 2004
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.107/1990 privind instituirea de comisii interministeriale pentru examinarea și soluționarea solicitarilor și propunerilor reprezentantilor oamenilor muncii din diferite sectoare de activitate
  H.G. nr.185/1990 privind organizarea și functionarea directiilor de munca și ocrotiri sociale judetene și a municipiului Bucuresti
  H.G. nr.262/1990 privind infiintarea unor unitati agricole de stat și unele masuri de imbunatatire a organizarii activitatii unitatilor
  H.G. nr.280/1990 privind vanzarea de marfuri, prestarea de servicii și executarea de lucrari cu plata in rate
  H.G. nr.332/1990 privind unele masuri in legatura cu transportul personalului nelocalnic din sectorul forestier și aprobarea tarifelor pentru scosul și apropiatul materialului lemnos in padure
  H.G. nr.389/1990 privind infiintarea de sucursale ale Bancii Romane de Comert Exterior pe teritoriul tarii
  H.G. nr.392/1990 privind infiintarea Centrului de Cercetare și Productie de Medicamente Antitumorale
  H.G. nr.443/1990 privind stabilirea taxelor consulare
  H.G. nr.470/1990 privind reorganizarea activitatii de arbitraj in cadrul Bancii Romane de Comert Exterior
  H.G. nr.484/1990 privind stabilirea alocatiilor zilnice de hrana și a normativelor de personal in unitatile de asistenta sociala
  H.G. nr.991/1990 privind unele masuri pentru realizarea Centrului de Comert International Bucuresti
  H.G. nr.1.027/1990 privind cazarea cetatenilor straini scolarizati in Romania
  H.G. nr.1.062/1990 privind unele masuri pentru stimularea activitatii agentilor economici privati
  H.G. nr.1.078/1990 privind schimbarea subordonarii Institutului de Fizica Atomica
  H.G. nr.1.145/1990 privind acoperirea cheltuielilor publicatiilor editate de Ministerul Culturii
  H.G. nr.1.151/1990 privind modul de incadrare a personalului din activitatea de contractari și achizitii
  H.G. nr.1.154/1990 cu privire la modul de stabilire a preturilor și tarifelor prin negociere cu agentii economici pentru produsele și serviciile din atributia Guvernului
  H.G. nr.1.192/1990 pentru protectia populatiei impotriva unor practici ilicite in activitatea de proiectare, executie, reparatii și intretinere de lucrari de constructii
  H.G. nr.1.356/1990 privind infiintarea Bancii Romane de Comert Exterior - S.A.
  H.G. nr.1.366/1990 privind atributiile și raspunderile in informatizarea societatii romanesti
  H.G. nr.28/1991 privind asigurarea aplicarii uniforme a dispozitiilor legale referitoare la reforma economica
  H.G. nr.40/1991 privind unele masuri pentru perfectionarea activitatii in punctele de control treceri frontiera
  H.G. nr.64/1991 privind stabilirea unor masuri pentru evaluarea economica și financiara a unitatilor economice
  H.G. nr.85/1991 privind stabilirea tarifelor de baza, lunare, pe m.p., la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie din fondul locativ de stat, precum și la spatiile comerciale, spatiile administrative, sedii de organisme și organizatii
  H.G. nr.109/1991 privind stabilirea taxelor de afisaj in municipiul Bucuresti
  H.G. nr.121/1991 privind modul de utilizare a sumelor valutare realizate de Uniunea Arhitectilor din Romania
  H.G. nr.173/1991 privind scutirea de plata taxelor vamale a filialei Societatii Internationale de Telecomunicatii Aeronautice in Romania
  H.G. nr.176/1991 privind unele masuri pentru participarea la licitatiile valutare
  H.G. nr.191/1991 privind preturile de contractare și de achizitie garantate de stat și avantajele ce se acorda producatorilor agricoli pentru principalele produse vegetale preluate la fondul de stat
  H.G. nr.216/1991 privind unele masuri in legatura cu activitatea persoanelor care indeplinesc functiile de primar și viceprimar
  H.G. nr.414/1991 privind finantarea actiunilor de promovare turistica
  H.G. nr.447/1991 privind preluarea de catre stat și bancile comerciale a pierderilor inregistrate in anii 1989 și 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum și a creditelor bancare neperformante
  H.G. nr.490/1991 privind conceptia generala a informatizarii societatii romanesti
  H.G. nr.497/1991 privind organizarea controlului financiar de stat in ministere și alte organe ale administratiei publice
  H.G. nr.500/1991 privind strategia dezvoltarii comunicatiilor in Romania in perioada 1991 - 2005
  H.G. nr.519/1991 privind plata expertilor și a altor specialisti care efectueaza expertize judiciare
  H.G. nr.531/1991 cu privire la administrarea fondurilor constituite din contributia de asigurari sociale de 2%, conform art. 7 din Hotararea Guvernului nr.219/1991
  H.G. nr.554/1991 privind instituirea comisionului pentru sumele in lei și in valuta consemnate prin unitatile vamale
  H.G. nr.569/1991 privind stabilirea și sanctionarea unor contraventii la Regulamentul cu privire la operatiunile cu numerar
  H.G. nr.584/1991 privind deblocarea platilor in economie
  H.G. nr.667/1991 privind unele masuri pentru asigurarea prestigiului social al functionarilor publici
  H.G. nr.708/1991 privind scutirea de impozit pe circulatia marfurilor in activitatea de cercetare-dezvoltare
  H.G. nr.715/1991 privind scutirea de taxe vamale a tehnicii de calcul destinate invatamantului
totodata, abrogă:
H.G. nr.205/1992 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.715 din 10 octombrie 1991 privind scutirea de taxe vamale a tehnicii de calcul destinate invatamantului
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 338/19 apr. 2004


Joi, 09 februarie 2023, 02:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.