HOTĂRÂRE nr.267 din 26 februarie 2004
privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.267 din 26 februarie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 228/16 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.778/2001 privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare (abrogata prin O.U.G. nr.103/2008)
art.2 alin.2
Functie activa:
Abrogă: O. nr.337/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind constituirea Comisiei de lucru pentru introducerea sistemului de plată a porcilor în corelație cu calitatea carcaselor și în conformitate cu legislația Uniunii Europene
  O. nr.598/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru constituirea Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de bovine
  O. nr.599/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru constituirea Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de ovine
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.829/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine (abrogat prin H.G. nr.842/2021)
Abrogat: H.G. nr.842/2021 privind modul de organizare și funcționare a Sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine


Vineri, 21 iunie 2024, 07:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.