ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.10 din 18 martie 2004
privind Statutul personalului vamal
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.10 din 18 martie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.243/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 240/2004
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 256/23 mar. 2004
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.16/1998 privind Statutul personalului vamal
totodata, abrogă:
L. nr.74/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1998 privind Statutul personalului vamal
L. nr.65/2003 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal
- abroga art.21, art.22, art.26 - 30
Modifică: L. nr.141/1997 privind Codul vamal al României (abrogata prin L. nr.86/2006)
abrogă art.21, art.22, art.26 - 30
Trimitere la: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.U.G. nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
  L. nr.54/2003 LEGEA sindicatelor
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  L. nr.228/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
  O. nr.218/2003 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Instrucțiunilor privind reîncadrarea funcționarilor publici (abrogat prin O. nr.1.306/2013)
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.243/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal
modifică art. 2, art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (1) lit. a) ;introduce alin. (41) si alin.
Modificată: O.U.G. nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
abrogă art.12 alin. (1) si (6)
  O.G. nr.8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
modifică art. 4, art. 25 alin. (2), art. 35 alin. (1)
  L. nr.76/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
- aprobă cu modificări si completari O.U.G.nr. 92/2004
  L. nr.154/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
- aproba cu modificari O.G. nr. 8/2005 si modifica art. 4 si art. 35 alin. (1)
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- abrogă art. 15
  L. nr.268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1)


Joi, 30 mai 2024, 21:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.