HOTĂRÂRE nr.405 din 23 martie 2004
pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.405 din 23 martie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 267/26 mar. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.40/2016)
art.4 alin. (1)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art.22 alin. (3)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.747/2003 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului
Trimitere la: L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
  O.U.G. nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.40/2016)
  L. nr.255/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.40/2016)
  L. nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
  L. nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
  H.G. nr.1.623/2003 privind înființarea Consiliului Superior pentru Reforma Administrației Publice, Coordonarea Politicilor Publice și Ajustare Structurală (abrogat prin H.G. nr.73/2007)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.703/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Romi (abrogat prin H.G. nr.501/2018)
modifică anexele nr. 1 si 3
Abrogat: H.G. nr.157/2005 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului


Duminică, 10 decembrie 2023, 07:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.