LEGE nr.67 din 25 martie 2004
pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.500/2004 privind stabilirea datei de desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2004
art.9 alin. (1)
  H.G. nr.501/2004 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităților referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 6 iunie 2004
  H.G. nr.502/2004 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2004
  H.G. nr.503/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2004
  H.G. nr.504/2004 privind numerotarea circumscripțiilor electorale județene și a municipiului București pentru alegerea autorităților administrației publice locale în anul 2004
art. 10 alin. (2)
  H.G. nr.505/2004 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei susținătorilor, al declarației de acceptare a candidaturii, precum și modelului listei membrilor organizației minorităților naționale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităților administrației publice locale în anul 2004
art. 7 alin. (5), art. 41 alin. (5), art. 83 alin. (2), art. 121 alin. (1).
  H.G. nr.507/2004 privind aprobarea modelului ștampilelor care se folosesc la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale în anul 2004
art. 121 alin. (1)
  H.G. nr.508/2004 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant, condițiilor de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2004
art. 78 alin. (8)
  H.G. nr.509/2004 privind stabilirea modelelor proceselorverbale pentru consemnarea rezultatelor alegerilor locale din anul 2004 și a modelului certificatului doveditor al alegerii primarilor, consilierilor locali și a consilierilor județeni
art.121 alin. (1)
  H. nr.2/2004 privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art.33 alin. (1) lit.c) si alin. (4)
  H. nr.22/2004 privind interpretarea unor prevederi din actele normative cu aplicabilitate în desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 6 iunie 2004
art.33 alin. (1) lit. c) si alin. (4)
  H. nr.23/2004 privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art.33 alin.(1) lit.c) si alin.(4)
  H. nr.33/2004 privind interpretarea art. 24 alin. (14), art. 28 alin. (8) și art. 32 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art.33 alin. (1) lit.c) si alin. (4)
  H. nr.39/2004 privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art.33 alin. (1) lit.c) si alin. (4)
  H. nr.40/2004 privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art.33 alin. (1) lit. c) si alin. (4)
  H. nr.41/2004 privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art.33 alin. (1) lit. c) si alin. (4)
  H. nr.42/2004 privind organizarea activității de centralizare a voturilor și constatare a rezultatelor alegerilor autorităților administrației publice locale la nivelul circumscripțiilor electorale județene
  H. nr.52/2004 privind interpretarea art. 28 alin. (8) și art. 24 alin. (14) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art.33 alin. (1) lit. c) , alin. (4)
  H. nr.58/2004 privind interpretarea art. 73 alin. (1), (2) și (3) și a art. 114 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
  H. nr.67/2004 privind interpretarea art. 72 alin. (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
  H. nr.87/2004 privind interpretarea unor dispoziții din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale referitoare la organizarea și desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor
art.33 alin.(1) lit.c), alin.(4)
  H. nr.110/2004 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 87/2004 privind interpretarea unor dispoziții din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale referitoare la organizarea și desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor
art.38 alin. (1) lit. c) si alin. (4)
  H. nr.157/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru funcționarea birourilor electorale la cel de-al doilea tur de scrutin
art. 24 alin. (14), art. 28 si art. 33 alin. (1) si (4)
  H.G. nr.947/2004 privind stabilirea duratei și condițiilor de păstrare a materialelor necesare votării
art.126
  H.G. nr.1.355/2004 privind stabilirea datei pentru alegerea primarilor în unele localități din județele Tulcea și Vaslui
  H.G. nr.96/2005 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului București, în unele circumscripții electorale
art. 9 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.122/2005 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din perioada 2005-2008
art. 113 alin. (3)
  H.G. nr.123/2005 pentru stabilirea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei susținătorilor, al declarației de acceptare a candidaturii, precum și a modelului listei membrilor organizației minorităților naționale, ce vor fi folosite pentru alegerile locale parțiale din perioada 2005-2008
art. 7 alin. (5), art. 41 alin. (5), art. 83 alin. (2), art. 121 alin. (1)
  H.G. nr.124/2005 pentru stabilirea modelului buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile locale parțiale din perioada 2005-2008
art. 50
  H.G. nr.125/2005 pentru stabilirea modelului ștampilelor care se folosesc la alegerile locale parțiale din perioada 2005-2008
art. 121 alin. (1)
  H.G. nr.126/2005 privind modelul timbrului autocolant, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia la alegerile locale parțiale din perioada 2005-2008
art. 121 alin. (1)
  H.G. nr.127/2005 privind asigurarea hârtiei necesare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din perioada 2005-2008
art. 78 alin. (8)
  H.G. nr.128/2005 privind stabilirea modelelor proceselorverbale pentru consemnarea rezultatelor alegerilor locale din perioada 2005-2008 și a modelului certificatului doveditor al alegerii primarilor, consilierilor locali și a consilierilor județeni
art. 121 alin. (1)
  H.G. nr.154/2005 privind aprobarea programelor calendaristice pentru realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației publice locale din data de 3 aprilie 2005
  H. nr.14/2005 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a denumirilor și semnelor electorale ale partidelor politice și alianțelor electorale care participă la alegerile locale parțiale din data de 3 aprilie 2005
art.52 alin. (2) - (6)
  H. nr.15/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului Electoral de Circumscripție al Municipiului București, oficiilor electorale și birourilor electorale ale secțiilor de votare din Circumscripția Electorală a Municipiului București
art.33 alin. (5)
  H.G. nr.398/2005 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației publice locale din data de 12 iunie 2005
  H.G. nr.1.090/2005 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea consilierilor locali, respectiv a primarilor, în unele circumscripții electorale
art. 9 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.792/2010 privind stabilirea datei alegerilor parțiale pentru alegerea autorităților administrației publice locale în Circumscripția electorală Racșa, județul Satu Mare
art. 9
  H.G. nr.793/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației publice locale în Circumscripția electorală Racșa, județul Satu Mare, din data de 12 septembrie 2010
art. 125 alin. (1), art. 131 alin. (1)
  H.G. nr.860/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale
  H.G. nr.861/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale din data de 26 septembrie 2010
art. 125 alin. (1), art. 131 alin. (1)
  H.G. nr.1.011/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale
art. 9
  H.G. nr.1.012/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale din data de 14 noiembrie 2010
art. 125 alin. (1) și art. 13 alin. (1)
  H.G. nr.1.049/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru un consiliu local și un primar
art. 9
  H.G. nr.1.050/2010 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru un primar și un consiliu local din data de 28 noiembrie 2010
art. 125 alin. (1), art. 131 alin. (1)
  H.G. nr.1.240/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru un consiliu local și un primar
art. 9
  H.G. nr.1.241/2010 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru un consiliu local și un primar din data de 16 ianuarie 2011
art. 125 alin. (1), art. 131 alin. (1)
  H.G. nr.1.273/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru Consiliul Local al Comunei Orașu Nou, județul Satu Mare
  H.G. nr.1.274/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru Consiliul Local al Comunei Orașu Nou, județul Satu Mare, din data de 23 ianuarie 2011
  H.G. nr.1/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale
art. 9
  H.G. nr.2/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale din data de 13 februarie 2011
art. 125 alin. (1), art. 131 alin. (1)
  H.G. nr.82/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primarul comunei Apold, județul Mureș, din data de 13 martie 2011
art. 125 alin. (1), art. 131 alin. (1)
  H.G. nr.142/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primarul comunei Horia, județul Tulcea
art. 9
  H.G. nr.143/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primarul comunei Horia, județul Tulcea, din data de 3 aprilie 2011
art. 125 alin. (1), art. 131 alin. (1)
  H.G. nr.252/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primarul municipiului Baia Mare, județul Maramureș
art. 9
  H.G. nr.253/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primarul municipiului Baia Mare, județul Maramureș, din data de 8 mai 2011
art. 125 alin. (1), art. 131 alin. (1)
  H.G. nr.268/2011 privind stabilirea datei alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației publice locale în unele circumscripții electorale
art. 9
  H.G. nr.269/2011 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației publice locale în unele circumscripții electorale din data de 1 mai 2011
art. 125 alin. (1), art. 131 alin. (1)
  H.G. nr.379/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primarul comunei Tulnici, județul Vrancea
art. 9
  H.G. nr.380/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primarul comunei Tulnici, județul Vrancea, din data de 22 mai 2011
art. 125 alin. (1), art. 131 alin. (1)
  H.G. nr.140/2012 privind stabilirea datei de desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012
art. 9 alin. (1) și (3)
  H.G. nr.141/2012 privind aprobarea ProgramuIui calendaristic pentru realizarea activităților referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012
art. 125 alin. (1)
  H.G. nr.142/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012
art. 117 alin. (2) și (3), art. 125 alin. (1)
  H.G. nr.143/2012 privind numerotarea circumscripțiilor electorale județene și a municipiului București pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2012
art. 10 alin. (2)
  H.G. nr.144/2012 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012
art. 125 alin. (2)
  H.G. nr.145/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012
art. 54
  H.G. nr.146/2012 privind aprobarea modelului timbrului autocolant care se folosește la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012
art. 82 alin. (8), art. 125 alin. (2)
  H.G. nr.147/2012 privind aprobarea modelelor ștampilelor care se folosesc la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012
art. 125 alin. (2)
  H.G. nr.148/2012 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului copiei de pe lista electorală complementară, a modelului listei electorale suplimentare, a modelului extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista electorală suplimentară, a modelului listei susținătorilor, a modelului declarației de acceptare a candidaturii, a modelului declarației de renunțare la candidatură, precum și a modelului listei membrilor organizației cetățenilor români aparținând unei minorități naționale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2012
art. 7 alin. (5), art. 45, art. 87 alin. (2), art. 125 alin. (2)
  H. nr.1/2012 privind interpretarea sintagmei de "jurist" prevăzute de art. 24 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale


Sâmbătă, 22 iunie 2024, 19:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.