ORDIN nr.207 din 24 martie 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind prohibiția pescuitului în anul 2004

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.207 din 24 martie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 308/7 apr. 2004
Temei legal:
  L. nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
art. 40 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.246/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului apelor și protecției mediului privind prohibiția pescuitului
Trimitere la: L. nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
  L. nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.467/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 207/2004 privind prohibiția pescuitului în anul 2004
Abrogat: O. nr.178/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind prohibiția pescuitului în anul 2005


Luni, 06 februarie 2023, 11:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.