HOTĂRÂRE nr.442 din 1 aprilie 2004
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investiții cuprinse în Proiectul "Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență" - Componenta C - "Reducerea riscurilor în caz de inundații și alunecări de teren", finanțat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială și cofinanțat de la bugetul de stat
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.442 din 1 aprilie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 318/13 apr. 2004
Temei legal:
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.431/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor
- modifică anexa nr. I; abrogă anexele nr. II/7, II/15 și II/17
  H.G. nr.549/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 12 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor
- modifică anexa nr. I; abrogă anexa nr. II/16
  H.G. nr.667/2011 privind aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora
- modifică anexa nr. I; abrogă anexele nr. II/18, II/20 și II/23
  H.G. nr.806/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor și de mediu, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți
- modifică anexele nr. I, II/19


Marți, 28 martie 2023, 20:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.