ORDONANȚĂ nr.26 din 28 august 1993
privind Tariful vamal de import al Romaniei
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.26 din 28 august 1993
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.102/1994 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 213/31 aug. 1993 text
Rectificare: M.Of. nr. 218/6 sep. 1993
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.673/1991 privind Tariful vamal de import al Romaniei
Modifică: L. nr.30/1978 Codul vamal al Republicii Socialiste România (abrogata prin L. nr.141/1997)
abrogă art.21, art.22, art.23, art.24, art.25, art.26, art.30, art.31, art.66
  D. nr.337/1981 privind aprobarea Regulamentului vamal
abrogă art.6, art.67, art.68, art.77, art.80, art.81, art.82, art.83, art.84, art.85, art.86, art.87, art.88, art.92, art.93, art.94, art.95, art.96, art.97, art.107, art.145, art.147, art.148, art.150, art.236, art.237
  H.G. nr.120/1993 privind detalierea clasificarii marfurilor in Tariful vamal de import al Romaniei de la 6 la 8 cifre
abrogă H.G.nr.120/1993 cu excepția anexei
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 218/6 sep. 1993
Modificată: O.G. nr.14/1994 privind modificarea anexei nr.1 la Ordonanta Guvernului nr.26/1993 (abrogata prin L. nr.241/2007)
înlocuiește anexa nr.1; abrogă art.1
  O.G. nr.44/1994 privind completarea articolului 5 din Ordonanta Guvernului nr.26/1993 privind tariful vamal de import al Romaniei (abrogata prin L. nr.241/2007)
introduce la art.5 un prim alineat
Aprobată cu modificări: L. nr.102/1994 pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe, precum și a contractării unor împrumuturi de stat
Modificată: L. nr.98/1996 pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a marfurilor, inclusiv la anexa acesteia, incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983
abrogă parțial anexa nr.2
  L. nr.105/1997 pentru soluționarea obiectiunilor, contestatiilor și a plangerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor (abrogata prin O.U.G. nr.13/2001)
abrogă art.22
  L. nr.141/1997 privind Codul vamal al României (abrogata prin L. nr.86/2006)
abrogă art.2 - 4, art.8 - 21, art.23 - 36, parțial anexa nr.2
  O.U.G. nr.30/1999 pentru modificarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României (abrogata prin L. nr.241/2007)
modifică art.7
  L. nr.129/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României (abrogata prin L. nr.241/2007)
modifică art.5, art.7
  O.U.G. nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
completează art.5 lit.a cu un alineat
  O.U.G. nr.1/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României (abrogata prin L. nr.241/2007)
modifică alin.(2) al lit.a de la art.5
  L. nr.128/2000 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României (abrogata prin L. nr.241/2007)
modifică art.7
  O.U.G. nr.188/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României (abrogata prin L. nr.241/2007)
modifică alin.(2) al lit.a de la art.5
  H.G. nr.439/2001 privind măsuri în legătură cu taxele vamale la unele produse din import
modifică poziția tarifară 3815.12.00
  L. nr.576/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
abrogă modificărea efectuată prin O.U.G.nr.127/1999
  L. nr.645/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României (abrogata prin L. nr.241/2007)
introduce un alineat la art.5 lit.a (textul este prevăzut de O.U.G.nr.188/2000)
  O.U.G. nr.171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum și a taxelor vamale de bază aferente acestora (abrogata prin O.U.G. nr.204/2002)
modifică denumirea și clasificarea mărfurilor
  O.U.G. nr.204/2002 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora (abrogata prin L. nr.608/2003)
modifică denumirea si clasificarea marfurilor din Tariful vamal de import al României
la 1 ianuarie 2003
Încetare aplicabilitate: O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
înceteaza aplicabilitatea scutirilor de la plata taxelor vamale pentru unele pozitii tarifare, corespunzator modificărilor prevazute pentru O.U.G. nr. 102/1999, L. nr. 42/1990, H.G. nr. 1.114/2001, pâna la 31 decembrie 2003 inclusiv
Modificată: L. nr.168/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2002 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora (abrogata prin L. nr.608/2003)
aprobă O.U.G. nr. 204/2002
  O.G. nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
abrogă la 29 nov. 2003 art.5 lit. a) si b), art.7 lit. e), f) si g).
  L. nr.608/2003 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora
modifică la 1 ianuarie 2004 denumirea si clasificarea marfurilor din Tariful vamal de import al României si abrogă O.U.G. nr. 204/2002
  H.G. nr.803/2004 privind încadrarea tarifară a importului unor oțeluri aliate
- modifică corespunzator
  H.G. nr.2.169/2004 privind exceptarea și reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2005
modifică în mod corespunzator
  L. nr.49/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora (abrogata prin L. nr.4/2006)
aprobă O.U.G.nr. 94/2004
  L. nr.86/2006 privind Codul vamal al României
- abrogă art.7
Abrogată: L. nr.241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri


Vineri, 24 mai 2024, 11:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.