HOTĂRÂRE nr.346 din 18 aprilie 2004
pentru aprobarea Regulamentuluicadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.346 din 18 aprilie 2004
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 323/14 apr. 2004
Temei legal:
  L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogata prin L. nr.51/2006)
art.14 alin. (1) lit b)
  O.G. nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților (abrogata prin L. nr.101/2006)
art.11
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogat prin H.G. nr.168/2007)
  L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogata prin L. nr.51/2006)
  O.G. nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților (abrogata prin L. nr.101/2006)
  O.G. nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.128/2002 privind incinerarea deșeurilor (abrogat prin L. nr.278/2013)
  H.G. nr.162/2002 privind depozitarea deșeurilor (abrogat prin H.G. nr.349/2005)
  L. nr.139/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților (abrogata prin L. nr.101/2006)
  H.G. nr.349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje
  H.G. nr.373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală A.N.R.S.C (abrogat prin L. nr.51/2006)
  H.G. nr.621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat (abrogat prin H.G. nr.90/2006)
  L. nr.470/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
  O. nr.1.147/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea și închiderea depozitelor de deșeuri (abrogat prin O. nr.757/2004)
Functie pasiva:
Abrogat: O.U.G. nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006


Duminică, 23 iunie 2024, 00:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.