HOTĂRÂRE nr.483 din 1 aprilie 2004
privind reglementarea surselor de rambursare a creditelor externe și interne, a plăților de dobânzi, a comisioanelor și a altor costuri aferente acestora pentru creditele contractate pentru finanțarea obiectivelor de investiții din sistemul energetic

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.483 din 1 aprilie 2004
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 325/15 apr. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (abrogata prin O.G. nr.89/2004)
art.5
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.93/1992 privind acordarea garantiei guvernamentale pentru creditul extern acordat de "KREDITANSTALT fûr WIEDERAUFBAU (KfW)" pentru retehnologizarea blocurilor energetice de 330 MW din termocentralele Turceni și Rovinari
  H.G. nr.560/1993 privind unele masuri legate de finalizarea obiectivului de investitii "Unitatea 1 - Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda"
  H.G. nr.1.192/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroșeni, de modernizare și retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan și Paroșeni și a Uzinei de preparație Coroiești
  H.G. nr.322/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în favoarea Societății Naționale "Nuclearelectrica" - S.A. pentru procurarea de bunuri și servicii din import necesare finalizării Unității 2 de la CNE Cernavodă
  H.G. nr.584/2002 pentru aprobarea amendamentelor convenite la București la 31 mai 2002 între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de garanție dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 29 august 1995
  H.G. nr.795/2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.192/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroșeni, de modernizare și retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan și Paroșeni și a Uzinei de preparație Coroiești
  H.G. nr.825/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice în anul 2002 a unor credite externe în valoare de 115 milioane dolari S.U.A., echivalent dolari canadieni și euro, necesare pentru continuarea lucrărilor la Unitatea 2 de la CNE Cernavodă
  H.G. nr.1.040/2002 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.192/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroșeni, de modernizare și retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan și Paroșeni și a Uzinei de preparație Coroiești
  H.G. nr.1.339/2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 322/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în favoarea Societății Naționale "Nuclearelectrica" - S.A. pentru procurarea de bunuri și servicii din import necesare finalizării Unității 2 de la CNE Cernavodă
  H.G. nr.1.340/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. în vedera retehnologizării stației 400/220 kV Slatina


Vineri, 19 iulie 2024, 02:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.