LEGE nr.108 din 7 aprilie 2004
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.706/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale a unor operațiuni ce decurg din aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
  O.U.G. nr.113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituții financiare internaționale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din orașele mici și mijlocii (SAMTID)
  H.G. nr.2.192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat
  H.G. nr.2.415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004 (abrogat prin H.G. nr.1.470/2007)
  O. nr.1.912/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2004
  H.G. nr.158/2005 privind constituirea, stabilirea componenței și competențelor Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (abrogat prin H.G. nr.9/2007)
  O. nr.467/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2005
  O.U.G. nr.31/2005 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții - Programul de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la București la 28 februarie 2005
  O. nr.619/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice (abrogat prin O. nr.1.059/2008)
  O.U.G. nr.44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului București de titluri de valoare denominate în EURO
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  H.G. nr.793/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România


Marți, 28 martie 2023, 22:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.