ORDIN nr.174 din 7 aprilie 2004
al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea entităților evaluatoare a conformității containerelor destinate protecției informațiilor clasificate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.174 din 7 aprilie 2004
Emitent: Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 349/21 apr. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România
pct.5 din norme
  O.U.G. nr.153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
art. 1 alin. (4) lit. b) si g) si al art. 3 alin. (6)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.26/2008 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru modificarea Procedurii privind desemnarea entităților evaluatoare a conformității containerelor destinate protecției informațiilor clasificate, aprobată prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 174/2004 (abrogat prin O. nr.51/2009)
Abrogat: O. nr.51/2009 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind desemnarea entităților evaluatoare și de certificare a containerelor destinate protecției documentelor clasificate


Duminică, 03 martie 2024, 14:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.