HOTĂRÂRE nr.433 din 23 martie 2004
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.433 din 23 martie 2004
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 351/22 apr. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților (abrogata prin L. nr.101/2006)
art.17 alin. (1)
Functie activa:
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D.-L. nr.1.233/1887 CODUL DE COMERȚ
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  O.U.G. nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (abrogata prin L. nr.211/2011)
  L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogata prin L. nr.51/2006)
  L. nr.465/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (abrogata prin L. nr.211/2011)
  O.G. nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților (abrogata prin L. nr.101/2006)
  H.G. nr.128/2002 privind incinerarea deșeurilor (abrogat prin L. nr.278/2013)
  H.G. nr.162/2002 privind depozitarea deșeurilor (abrogat prin H.G. nr.349/2005)
  L. nr.139/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților (abrogata prin L. nr.101/2006)
  H.G. nr.349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje
  H.G. nr.373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală A.N.R.S.C (abrogat prin L. nr.51/2006)
  H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
  H.G. nr.123/2003 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor - plan național de etapă (abrogat prin H.G. nr.1.470/2004)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.353/2005 pentru modificarea unor dispoziții legale în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
Abrogat: O.U.G. nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006


Vineri, 27 ianuarie 2023, 13:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.