DECIZIE nr.88/EN din 8 aprilie 2004
privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.88/EN din 8 aprilie 2004
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații
Cu functie: de modificare
În vigoare: intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii, cu exceptia prevederilor art. 5 si 26, care intra în vigoare la 30 de zile de la aceasta data.
Publicare: M.Of. nr. 355/22 apr. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.31/2002 privind serviciile poștale
art. 6 alin. (2),art. 7, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (4), art. 22 alin. (2), (5) si (6), art. 24 alin. (4)- (6), art. 27 alin. (2) si (3), art. 30 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (2) si art. 34
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
art.38 alin.(1), (3) si (5)
  Decizie nr.1.351/EN/2003 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale (abrogat prin Decizie nr.3.442/2007)
art.9 alin. (2)
Functie activa:
Modifică: Decizie nr.118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poștale (abrogat prin Decizie nr.2.858/2007)
Trimitere la: O.G. nr.31/2002 privind serviciile poștale
  L. nr.642/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale
  Decizie nr.1.351/EN/2003 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale (abrogat prin Decizie nr.3.442/2007)
Functie pasiva:
Modificat: Decizie nr.153/EN/2004 pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale
  Decizie nr.1.228/2008 a președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 10:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.