ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.23 din 15 aprilie 2004
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.23 din 15 aprilie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.360/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 331/2004
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intra în vigoare la: 01.05.2004
Publicare: M.Of. nr. 359/23 apr. 2004
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
- la 1 mai 2004
totodata, abrogă:
L. nr.225/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea
O.U.G. nr.131/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
L. nr.151/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
Modifică: O.U.G. nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
modifică titlul, art.1, art.2, art.3, titlul Cap. II, art.9, art.12, art.42, art.75; abrogă art.4-8, art.34 alin. (1)
Trimitere la: O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
  L. nr.44/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
  O.U.G. nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
  O.G. nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  L. nr.506/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.360/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
introduce pct. 81 la art.13
Aprobată cu modificări: L. nr.360/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
Modificată: O.G. nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale (abrogata prin O.U.G. nr.37/2008)
- abrogă art.3 alin.(1), art.7 alin.(1) lit. a)
  O.U.G. nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
- abrogă art. 4 alin. (1) și (2), art. 11
  O.U.G. nr.4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii
- modifică art. 3, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. a) și b), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (1) lit. e)
  O.U.G. nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (2), art. 8 alin. (1)
  L. nr.192/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului
- modifică art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (3), art. 6 alin. (1), (2) și (5), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. f) și h); introduce alin. (31)la art. 3, art. 51, alin. (6) și (7) la art. 6, alin. (11) la art. 8; sintagma "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului" sau "A.V.A.S." se înlocuiește cu sintagma "Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului" , respectiv"A.A.A.S."
dispune republicarea
  O.G. nr.3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
- modifică art. 3 alin. (31)


Marți, 03 octombrie 2023, 03:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.