ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.24 din 21 aprilie 2004
privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.24 din 21 aprilie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.601/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 401/2004
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intra în vigoare la: 27.04.2004; Dispozitiile O.U.G. nr. 24/2004 privind promovarea în functie a procurorilor se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2005
Publicare: M.Of. nr. 365/27 apr. 2004
Functie activa:
Modifică: L. nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere
modifică art.6 alin. (4), art.9 alin. (2) lit.a), art.14 alin. (2), art.22 lit.a); introduce art.61; înlocuiește anexa privind declaratia de avere
dispune republicarea
  L. nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
modifică art.3, art.8 alin. (2) lit.a), art.13 alin.(3), art.15
dispune republicarea
  O.U.G. nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
modifică art. 4, art. 5, art.10 alin. (3), (5) si (8), art.11, art.13, art.131, art.16, art.27, art.28, art.33; introduce alin. (31) la art.1, lit.c1), c2), c3) si g) la art.3 alin. (1), art.151 alin. (3) la art.17, art. 281, art.282; abrogă art.7
dispune republicarea
Trimitere la: L. nr.29/1968 Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
  L. nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
  O.U.G. nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
  O.U.G. nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
  O.G. nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
  L. nr.353/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.601/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției
modifică si completează titlul II art. IV


Luni, 24 iunie 2024, 12:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.