LEGE nr.158 din 14 mai 2004
privind declararea ca abrogate a unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.158 din 14 mai 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 159/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 467/25 mai. 2004
Rectificare: M.Of. nr. 527/11 iun. 2004
Functie activa:
Abrogă: D. nr.71/1951 pentru prevenirea și combaterea turbării la ciini
  D. nr.307/1953 privind reglementarea executarii silite a hotărârilor judecatorești prin decontare bancară
  D. nr.95/1955 pentru organizarea și funcționarea Fondului de arhitectură din Republica Populara Română
  D. nr.409/1955 privind reglementarea transmiterii bunurilor în proprietatea statului
  D. nr.697/1956 privind protecția plantelor cultivate și a pădurilor în R.P.R.
  D. nr.246/1958 privind reglementarea acordării asistenței medicale și a medicamentelor
  D. nr.283/1958 privind reglementarea transformării adopțiilor încuviințate înainte de intrarea în vigoarea a Codului familiei, în infiere cu toate efectele unei filiații
  D. nr.210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor prețioase și pietrelor prețioase
  D. nr.329/1966 privind sancționarea unor contravenții la regulile de călătorie cu trenul
  L. nr.29/1967 cu privire la dezvoltarea activitatii de educatie fizica și sport
  D. nr.871/1969 cu privire la acordarea unor drepturi pensionarilor invalizi și accidentați de război
  L. nr.8/1970 pentru aprobarea Decretului nr.871/1969 cu privire la acordarea unor drepturi pensionarilor invalizi și accidentati de razboi
  L. nr.19/1970 pentru aprobarea Decretului nr.122/1970 pentru organizarea și functionarea Academiei de Stiinte Agricole și Silvice
  L. nr.3/1971 privind infiintarea, organizarea și functionarea Comisiei Nationale de Demografie
  L. nr.42/1975 cu privire la productia bunurilor alimentare
  D. nr.144/1988 privind imbunatatirea activității organizatorice a unor unități industriale din sistemul Ministerului Industriei Usoare
  D. nr.149/1988 privind imbunatatirea activității de monta și fatare la bovine, ovine și porcine
  D.-L. nr.40/1990 privind Imnul de stat al României
  D.-L. nr.43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii și activității economice a unităților agricole cooperatiste și de stat
  D.-L. nr.65/1990 privind aprobarea normelor de constituire a compartimentelor funcționale din ministere, celelalte organe centrale, centrale industriale, întreprinderi, fabrici, uzine, exploatări și alte unități de stat similare
  D.-L. nr.68/1990 pentru înlăturarea unor inechități în salarizarea personalului
  D.-L. nr.79/1990 privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la salarizare și alte drepturi ale personalului trimis in strainatate pentru realizarea de obiective și lucrari
  D.-L. nr.88/1990 privind unele măsuri de ocrotire a organelor de stat, a instituțiilor publice, a sediilor partidelor și formațiunilor politice, a liniștii cetățenilor și a ordinii de drept
  D.-L. nr.95/1990 privind trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile în unitățile de stat
  L. nr.6/1990 privind reorganizarea ministerelor și salarizarea funcțiilor din Guvernul României și a unor funcții de nivel guvernamental
totodata, abrogă:
L. nr.3/1991 pentru modificarea și completarea Legii nr.6/1990 privind reorganizarea ministerelor și salarizarea functiilor din Guvernul Romaniei și a unor functii de nivel guvernamental
  L. nr.9/1990 privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.316/2004 pentru promulgarea Legii privind declararea ca abrogate a unor acte normative
Rectificare: M.Of. nr. 527/11 iun. 2004


Miercuri, 08 februarie 2023, 01:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.