ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.37 din 19 mai 2004
privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.37 din 19 mai 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata prin: L. nr.358/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 382/2004
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intra în vigoare la: 28.05.2004
Publicare: M.Of. nr. 481/28 mai. 2004
Functie activa:
Modifică: L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
abrogă art. 16 alin. (5) lit. a)
  O.G. nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
introduce alin. (9) la art. IV
Trimitere la: L. nr.143/1999 privind ajutorul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.117/2006)
  O.U.G. nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar (abrogata prin O.U.G. nr.79/2008)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
  O.U.G. nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
  O.U.G. nr.126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale
  L. nr.769/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
  L. nr.50/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale
  L. nr.59/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar (abrogata prin O.U.G. nr.79/2008)
  L. nr.84/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.U.G. nr.57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă (abrogata prin L. nr.242/2007)
  O.U.G. nr.78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
  O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
  L. nr.201/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
introduce art.31
Aprobată: L. nr.358/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
Modificată: L. nr.507/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică art.6 alin. (5), art.7 alin. (3) si (4), art.8 alin. (3) - (5); introduce alin. (21) la art. 6, art. 151


Marți, 06 decembrie 2022, 03:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.